Loading ...
AD Jsc
Đang tải
Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022  
Thông tin truy cập
Lượt truy cập : 3469474
Đang online : 19 người
Chẩn đoán hình ảnh
Tên sản phẩm: X- quang răng 8000 C
Mô tả tóm tắt:
Máy X-quang răng Kodak 8000C

Hệ thống 8000C cho ảnh số panorama, cephalomic rất rõ ràng, chuẩn. Máy phát cao tần 140kHz. Thông số chụp đã chương trình hóa, cài đặt sẵn tự động. Cho phép chẩn đoán chính xác, nhanh chóng tạo điều kiện co một tốc độ làm việc cao. Phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng, hỗ trợ implant, chỉnh hình, răng giả…cao. C ó thể dựng hình răng, đo đạc chọn lựa hiện ảnh, lưu trữ nhiều ảnh trên một bệnh nhân… Cho phép kế nối mạng, hỗ trợ PACS, telemedicine, cải thiện được trao đổi thông tin với bệnh nhân và đồng nghiệp. Sử dụng công nghệ nhận ảnh trực tiếp và liên tục.

Chi tiết sản phẩm