Loading ...
AD Jsc
Đang tải
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018  
Thông tin truy cập
Lượt truy cập : 1730868
Đang online : 90 người
Download
Tên sản phẩmTài liệu
Máy điều trị bằng sóng xung kích Endopuls 811
Máy Điện trị liệu 2 kênh Endomed 482
Máy điện cơ phản hồi MYOMED 632V
Máy in laser khô Kodak DV 6800 - DEMO
Máy in khô Kodak DV 6800
Máy in Laser Kodak DV6800
Nồi nấu Paraffin
Đèn hồng ngoại HotHouse
Máy điều trị siêu âm Sonopul 692V S
Máy siêu âm Sonopuls 692
Máy sóng ngắn CURAPULS 670
Máy siêu âm Sonopuls 692V S
Máy siêu âm Sonopul 690 StatUS
Máy và TB tập trong hệ thống tập EN-Tree
Máy điện xung 2 kênh cầm tay TENSMED S82 & P82
Máy EndoLaser 422
Máy vi sóng RADARMED 650+
Máy điện xung trị liệu 4 kênh cầm tay TenMed S84
Máy điện trị liệu kết hợp chân không ENDOMED 682V
Máy siêu âm Sonopuls 490
Máy điện trị liệu En-Stim4
Máy điện trị liệu Endomed 182
Máy sóng ngắn CURAPULS 970
Máy điện cơ phản hồi MYOMED 134
Máy Siêu âm-Điện trị liệu kết hợp Sonopul 492
Máy Điện trị liệu 4 kênh kết hợp chân không Endomed 684V
123